Premium Plus

  • Giá phòng: 1,700,000 VNĐ
  • (Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ)