Phòng nghỉ

Loại phòng

Giá phòng

 • Deluxe Window

  Deluxe Window

  Giá phòng: 1,450,000 VNĐ

  (*) Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ

  Đặt phòng Chi tiết

 • Premium Deluxe Plus

  Premium Deluxe Plus

  Giá phòng: 1,950,000 VNĐ

  (*) Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ

  Đặt phòng Chi tiết

 • Executive Suite City View

  Executive Suite City View

  Giá phòng: 2,150,000 VNĐ

  (*) Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ

  Đặt phòng Chi tiết

 • Junior Suite Room

  Junior Suite Room

  Giá phòng: 2,300,000 VNĐ

  (*) Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ

  Đặt phòng Chi tiết