Executive Suite City View

  • Giá phòng: 2,150,000 VNĐ
  • (Bao gồm: 10 % Thuế GTGT, 5 % Phí dịch vụ của chỗ nghỉ)